Close

Vårens arbetsdag!

Den 19 maj är det återigen dags för vårens arbetsdag. Vi börjar kl 8.00 med samling vid klubbstugan för en gemensam uppstart. På agendan står Anmäl ditt deltagande genom att svara på utskickat mejl. Välkommen!

Read More

Hamnen klar för säsongen

Efter en lång vinter är nu hamnen redo för en ny säsong. Y-bommar och bojar är monterade så nu är det fritt fram att sjösätta. Var observanta på att det har kan ha skett en del förändringar på båtplatsnumren, framförallt på Piren, så titta på fakturan för båtplatsen vilken plats du är tilldelad eller logga […]

Read More

Ungdomssegling

När våren närmar sig blir det också dags att planera för sommarens ungdomssegling. Vi har lite brist på funktionärer och för att säkerställa att det blir en lärorik och givande upplevelse vill vi involvera er föräldrar mer i verksamheten. Vi planerar därför att hålla en kort introduktion för föräldrar inför den första seglingen där ni […]

Read More

Säsongstart ”Torsdagsklubben”

Sedan 2023 har ett glatt gäng träffats på torsdagar för att arbeta med olika sysslor som behöver göras på klubbområdet. Denna aktivitet är frivillig att delta på och det är bara att dyka upp de torsdagar man har möjlighet. Deltar man en gång så har man utfört sin arbetsplikt för året. Torsdagsklubben startar torsdag 21/3 […]

Read More

Bokning Triss Giggen

Klubben har sedan några år tillbaka en egen klubbjolle, Triss Giggen. Denna är nu bokningsbar för samtliga medlemmar. Bokning görs genom att logga in i BAS och därefter gå till schema. Där finns bokningsbara tider för jollen. En bokning är 3 timmar per pass. Segel, roder och åror finns i Bod 2. Nyckeln är samma […]

Read More

Förändringar i hamnen

Under vintern har vi gjort några förändringar i hamnen. Vi har monterat y-bommar på piren och på Brygga Öst. Detta innebär att vi har kunnat skapa något fler båtplatser och att hamnen nu är mer effektivt utnyttjad. Det har också lett till att vi har numrerat om vissa platser på piren så kolla en extra […]

Read More

Dags för årsmöte!

Nu är det återigen dags för årsmöte i Sandvikens båtsällskap. Vi träffas den 19 mars kl 19 i Sandviksgården. Anmälan görs genom att svara på utskickad kallelse.

Read More

Nu startar arbetet inför säsongen 2024

I januari börjar arbetet med att få alla platser fördelade inför säsongen. Du som har en permanent plats har fått en enkät där vi undersöker hur du kommer utnyttja din plats under året. Vi är mycket tacksamma för om du vill svara på den. Platsfördelningen sker sedan under februari och fakturorna kommer ut i slutet […]

Read More

Torsdagsklubben

Det finns mycket arbeten som behöver göras på klubbområdet och på bryggorna. Därför startar nu ”Torsdagsklubben” sitt arbete, med start den 12 oktober, se separat mejlutskick. Vill du bidra med glatt humör och en arbetsinsats så är du välkommen kl 9 den 12 oktober. Samling vid klubbstugan.

Read More

Arbetsdag Höst 23/9

Nu är det åter dags för höstens arbetsdag Vi träffas den 23/9 kl 8.00 för genomgång av arbetssysslorna för dagen. Sedvanliga uppgifter såsom klippning, röjning och iordningställande inför vintern står på agendan. Anmäl ditt deltagande genom att svara på utskickat epostmeddelande. Välkomna!

Read More