Avgifter

Avgifter

Inträdesavgift, 450 kr

Medlemsavgift, 450 kr/år

Båtplats brygga ost och väst, 500-800 kr/år

Båtplats brygga ost och väst med Y-bom, tillägg 500 kr/år

Båtplats piren, 1500 kr/år

Båtplats strand, 250 kr/år

Båtplats boj, 500 kr/år

Vinterplats, 20 kr/kvm/år

Projektavgifter Vågbrytaren (för samtliga med båtplats), 250 kr/år