Avgifter

Avgifter

Inträdesavgift, 450 kr

Medlemsavgift, 450 kr/år

Båtplats brygga ost och väst utan Y-bom, 750-850 kr/år

Båtplats brygga ost och väst med Y-bom, 1350 kr/år

Båtplats piren, 1750 kr/år

Båtplats strand, 250 kr/år

Båtplats boj, 500 kr/år

Vinterplats, 20 kr/kvm/år