Close

Avgifter

Avgifterna gäller för år 2024.

Inträdesavgift500 kr
Årsavgift500 kr
Båtplats strandplats500 kr
Båtplats brygga boj900 kr
Båtplats brygga y-bom1400 kr
Båtplats Pir/vågbrytare1800 kr
Vinterplats700 kr
Avgift för arbetsbliktsbefrielse
500 kr
Rabatt utlån av plats säsong-500 kr
Tillfällig låneplats för medlem100 kr/dygn