Avgifter

Avgifter

Inträdesavgift 450 kr
Medlemsavgift 450 kr/år
Båtplats brygga ost och väst utan Y-bom 750-850 kr/år
Båtplats brygga ost och väst med Y-bom 1350 kr/år
Båtplats piren 1750 kr/år
Båtplats strand 250 kr/år
Båtplats boj 500 kr/år
Vinterplats 20 kr/kvm/år
Medlem som lånar bryggplats tillfälligt 100 kr/dygn (Hör med bryggansvarig innan ni lånar platsen)