Close

21 mars 2024

Bokning Triss Giggen

Klubben har sedan några år tillbaka en egen klubbjolle, Triss Giggen. Denna är nu bokningsbar för samtliga medlemmar. Bokning görs genom att logga in i BAS och därefter gå till schema. Där finns bokningsbara tider för jollen. En bokning är 3 timmar per pass. Segel, roder och åror finns i Bod 2. Nyckeln är samma nyckel som till klubbstugan.

Har ni frågor kring bokning eller behöver hjälp med detta så kontakta sekreteraren.