Close

Årsprogram 2024

12 januariStyrelsemöte 18.00 Klubbstugan
12 februariStyrelsemöte 18.30 Klubbstugan
11 marsStyrelsemöte 18.30 Klubbstugan
19 marsÅrsmöte. 19.00 Plats ej bestämt ännu
8 aprilStyrelsemöte 18.30 Klubbstugan
13 aprilVågbrytare/pir. Iläggning av bojar och y-bommar
13 aprilBrygga Öst och brygga Väst. Iläggning av bojar och y-bommar.
4 maj Sjösättning. Start 8.00 vid Klubbstugan
13 majStyrelsemöte 18.30 Klubbstugan
19 majArbetsdag vår. Start 8.00 vid Klubbstugan
10 juniStyrelsemöte 18.30 Klubbstugan
12 augustiStyrelsemöte 18.30 Klubbstugan
9 septemberStyrelsemöte 18.30 Klubbstugan
?? septemberArbetsdag höst. Start 8.00 vid Klubbstugan
28 septemberBåtupptagning
14 oktoberStyrelsemöte 18.30 Klubbstugan
19 oktoberBrygga Öst och brygga Väst. Upptagning av bojar och y-bommar
20 oktoberVågbrytare/pir. upptagning av bojar och y-bommar
11 novemberStyrelsemöte 18.30 Klubbstugan
9 decemberStyrelsemöte 18.30 Klubbstugan

Januari – februari : Utskick inför platsfördelning inför säsongen

Februari: båtplatserna fördelas

Mars: Fakturering av årsavgifter, platsavgifter samt arbetsplikter

November: Fakturering av vinterplatser