Close

Viktiga datum för året

29 mars Årsmöte. Samling 18.30 i Sandviksgården. Anmälan genom svar på utskickat mejl 23 april Arbetsdag brygga Öst och brygga Väst. Iläggning av bojar och iordningställande inför säsong 24 april Arbetsdag Vågbrytare/pir. Iläggning aav bojar och y-bommar 14 maj Sjösättning. Start kl 8.00.

Read More