Close

Monthly Archives: mars 2024

Ungdomssegling

När våren närmar sig blir det också dags att planera för sommarens ungdomssegling. Vi har lite brist på funktionärer och för att säkerställa att det blir en lärorik och givande upplevelse vill vi involvera er föräldrar mer i verksamheten. Vi planerar därför att hålla en kort introduktion för föräldrar inför […]

Read More

Säsongstart ”Torsdagsklubben”

Sedan 2023 har ett glatt gäng träffats på torsdagar för att arbeta med olika sysslor som behöver göras på klubbområdet. Denna aktivitet är frivillig att delta på och det är bara att dyka upp de torsdagar man har möjlighet. Deltar man en gång så har man utfört sin arbetsplikt för […]

Read More

Bokning Triss Giggen

Klubben har sedan några år tillbaka en egen klubbjolle, Triss Giggen. Denna är nu bokningsbar för samtliga medlemmar. Bokning görs genom att logga in i BAS och därefter gå till schema. Där finns bokningsbara tider för jollen. En bokning är 3 timmar per pass. Segel, roder och åror finns i […]

Read More

Förändringar i hamnen

Under vintern har vi gjort några förändringar i hamnen. Vi har monterat y-bommar på piren och på Brygga Öst. Detta innebär att vi har kunnat skapa något fler båtplatser och att hamnen nu är mer effektivt utnyttjad. Det har också lett till att vi har numrerat om vissa platser på […]

Read More