Close

3 oktober 2023

Torsdagsklubben

Det finns mycket arbeten som behöver göras på klubbområdet och på bryggorna.

Därför startar nu ”Torsdagsklubben” sitt arbete, med start den 12 oktober, se separat mejlutskick.

Vill du bidra med glatt humör och en arbetsinsats så är du välkommen kl 9 den 12 oktober.

Samling vid klubbstugan.