Close

21 mars 2024

Förändringar i hamnen

Under vintern har vi gjort några förändringar i hamnen. Vi har monterat y-bommar på piren och på Brygga Öst. Detta innebär att vi har kunnat skapa något fler båtplatser och att hamnen nu är mer effektivt utnyttjad. Det har också lett till att vi har numrerat om vissa platser på piren så kolla en extra gång vid sjösättningen att du ligger på rätt plats.

El- och vattenprojektet fortsätter under året. Statusen just nu är att elkabeln för matning till piren är framdragen. Därefter ska ett elskåp monteras på yttre delen av piren.

Vatten är framdraget till piren och en kran är monterad på landgångens yttersida.