Close

Hamnen

Sandvikens båtsällskap ligger ca 2 mil nordost om Norrköping, i samhället Krokek. 

 

Båtklubben är en ideell förening vilket innebär att allt arbete i båtklubben sker utan ersättning. Som medlem med båtplats vid bryggor eller vågbrytare förväntas du delta på minst en arbetsdag eller i något projekt under året.

Båtplatser

På båtsällskapets område finns tre båtplatsområden: stranden, bryggorna och piren/vågbrytaren. 

På stranden finns plats för ett 20-tal båtar med strandplats, bryggorna har plats för ca 70 båtar med maxvikt på ca 1000 kg och piren/vågbrytaren har ca 35 platser med maxvikt på ca 10000 kg beroende på båtens utformning.

Sjösättningsramp

Det finns en sjösättingsramp i direkt anslutning till piren. Rampen kan utnyttjas för såväl medlemmar som icke medlemmar.

Avgift för rampen för icke medlem är 50:-/gång (ner/upp), betalas kontant på plats eller med Swish till telnr 1230878421.

Klubbhuset och området

Längst in på klubbområdet finns Sandvikens båtsällskaps klubbhus. I detta hålls möten, föreläsningar, praktiska workshops, utbildningar och ibland någon klubbfest.

Området innanför bommen fungerar sommartid som parkering för medlemmar. Under vintertid fungerar parkeringen som vinteruppläggningsplats för ca 15 båtar.