Close

21 mars 2024

Säsongstart ”Torsdagsklubben”

Sedan 2023 har ett glatt gäng träffats på torsdagar för att arbeta med olika sysslor som behöver göras på klubbområdet. Denna aktivitet är frivillig att delta på och det är bara att dyka upp de torsdagar man har möjlighet. Deltar man en gång så har man utfört sin arbetsplikt för året.

Torsdagsklubben startar torsdag 21/3 och kör minst till och med 18/4 med undantag för skärtorsdagen.

Schemat för torsdagarna är enligt följande:
09.00-09.30 Samling och genomgång med  kaffe (som klubben står för) startar arbetet vid 09.30 och avslutar ca 13.00.

Arbetsuppgifter som vi räknar med att få gjorda under våren är bland annat att iordningställa brygga Öst och Väst inför sommaren, olja bryggorna, laga ramperna till bryggorna, färdigställa nya bryggan vid rampen samt ta upp några överblivna bojar.

Väl mött!