Close

sekr

Y-bommar och bojar bryggor, vågbrytare och pir

Den 23 april kommer Brygga Öst och Väst iordningställas för säsongen. Medlemmar som ska hjälpa till med detta kommer att kallas separat av respektive bryggansvarig. Den 24 april är det dags att göra samma sak på pir/vågbrytaren. Separat kallelse kommer till berörda medlemmar som ska delta.

Read More

Dags för årsmöte!

Den 29 mars är det så åter dags för årsmöte i Sandvikens båtsällskap. Mötet sker i år i Sandviksgården kl 18.30. Anmäl dig genom att svara på utskickat mejl.

Read More

Viktiga datum för året

29 mars Årsmöte. Samling 18.30 i Sandviksgården. Anmälan genom svar på utskickat mejl 23 april Arbetsdag brygga Öst och brygga Väst. Iläggning av bojar och iordningställande inför säsong 24 april Arbetsdag Vågbrytare/pir. Iläggning aav bojar och y-bommar 14 maj Sjösättning. Start kl 8.00.

Read More