Close

16 februari 2022

Viktiga datum för året

29 marsÅrsmöte. Samling 18.30 i Sandviksgården. Anmälan genom svar på utskickat mejl
23 aprilArbetsdag brygga Öst och brygga Väst. Iläggning av bojar och iordningställande inför säsong
24 aprilArbetsdag Vågbrytare/pir. Iläggning aav bojar och y-bommar
14 majSjösättning. Start kl 8.00.