Close

12 april 2022

Y-bommar och bojar bryggor, vågbrytare och pir

Den 23 april kommer Brygga Öst och Väst iordningställas för säsongen. Medlemmar som ska hjälpa till med detta kommer att kallas separat av respektive bryggansvarig.

Den 24 april är det dags att göra samma sak på pir/vågbrytaren. Separat kallelse kommer till berörda medlemmar som ska delta.