Close

26 september 2022

Upptagning bommar pir och bryggor

Den 15/10 är det upptagning av y-bommar på piren.

Den 22/10 är det bryggornas tur att få bojar och bommar klara för vintern.

Separat kallelse till berörda arbetsdeltagare kommer av respektive bryggbas.

Vill du ligga kvar på platsen efter upptagningen så kontaktar du respektive bryggansvarig.