Verksamhetsplan 2021

 • Brygga öst: En bojtyngd behöver fixas till. I övrigt vanligt underhåll.
 • Brygga väst: Årligt underhåll.
 • Piren: De inköpta pålbojarna ska komma på plats. Bryggdäcket på piren och rampbryggan ska byggas ihop. Y-bommar kommer monteras på de yttersta platserna på piren. El och vatten kommer dras fram till ett elskåp som kommer placeras ungefär vid flaggstängerna på piren.
 • Vågbrytaren: Spången till vågbrytaren kommer repareras och förstärkas.
 • Strandplatser: Årligt underhåll och rensning av sly.
 • Juniorverksamheten: Inköp av en större jolle/mindre segelbåt till klubben planeras. Ledare efterfrågas!
 • Tomt och mark: Gräsmattan ska repareras efter förra årets grävprojekt. Vägen in till området kommer jämnas till
 • Vinterplatser: inga större åtgärder för tillfället.
 • Strandremsan: Årligt underhåll och rensning av sly.
 • Huset: Övervåningsprojektet fortlöper, återstår en hel del elinstallationer.
 • Rampen: Bryggdäck / spång utmed rampens insida är på planeringsstadie.