Verksamhetsplan 2020

 • Brygga öst: Klar ställa ombyggnaden av fasta delen till flytbrygga. Själva flytbryggan är klar och ligger i sjön, men det är besvärligt att ta loss de nedslagna rälsen som burit upp den gamla bryggan. Y-bommar är planerade att monteras på västra sidan av bryggan, ca tio y-platser blir det. 
 • Brygga väst: visst underhåll behövs av den fasta delens fundament.
 • Piren: De införskaffade pål-bojarna ska planteras samt att vi ordnar så att det blir minst två nya platser. Tanken är att på sikt byta ut alla bojar. Bryggdäcket ska förlängas fram till ramp-bryggan. 
 • Flytande vågbrytaren: På sikt planeras att lägga en ny vågbrytare i vinkel, så att det blir ännu lugnare vatten inne i hamnbassängen. Dock är vi beroende på vad kommunen vill då vårt tomt-område är begränsat. Justering av gångbron behövs.
 • Strandplatser: Även om det nu ser hyfsat städat ut så ligger båtarna där inte bra då det är högt vatten. Antingen bör det ordnas något att dra upp båtarna på eller också får de läggas i bersån på vintern.
 • Juniorverksamheten: Inköp av två-mansbåtar efterfrågas.
 • Vinterplatser: inga större åtgärder för tillfället.
 • Strandremsan: Vid jollerampen ordnas för uppläggning av småbåtar, arbetet påbörjat i och med att den gamla fasta östra bryggan lagts där. Under arbetsdagarna är det en återkommande aktivitet att röja och hålla snyggt. 
 • Huset: Övervåningsprojektet fortlöper, återstår en hel del elinstallationer. Skorstenen är besiktigad och godkänd, men anslutningar och kaminer måste renoveras eller bytas.
 • Yttre El-installationer: En övergripande upprustning av elanläggningen är av stort behov. Offert är på gång. I projektet ingår att på sikt få ut el och belysning (och vatten) till pir och vågbrytaren. Fördelningsskåpet vid brygga öst måste bytas ut. 
 • Ramp: Bryggdäck / spång utmed rampens insida är tänkt.
 • Tomt & Förråd: Vårt träd mot sjöstugan ser dåligt ut, kanske måste fällas. El ska dras ut till förrådet. Dörr till jordkällaren renoveras.
 • Övrigt: Minkarna finns kvar trots fällorna att några fångades förra året. De kan vara en olägenhet för oss båtägare, men ska veta att de är verkliga rovdjur som i princip äter upp varenda fågelunge som föds i vårt område. Vi har häckande ejdrar här vilket är ganska ovanligt nu för tiden. Så på något vis bör vi se över hur vi kan minska minkarnas utbredning.
 • Under övrigt kan även det med Bastu nämnas, många har lagt förslag om bastuflotte eller någon fast byggnad ute på piren.