Styrelsen och funktionärer

Styrelsen

Johan Eklund Ordförande info@sandvikensbatsallskap.se
Thomas Andersson, Ledamot
Tobias Hammarstrand,
Ledamot
Jerry Sahlin Sekreterare sekr@sandvikensbatsallskap.se
Roger Edvardsson, Ledamot
Jenny
Bohlin,
Suppleant
Per Jameson Kassör kassor@sandvikensbatsallskap.se
Mattias
Söderman,
Ledamot
Marita
Malmqvist,
Suppleant

Funktionärer

Magnus Carreman
Arbetsledare brygga öst

Vakant
Arbetsledare dyk
Ronnie Liljedahl
Arbetsledare piren, vågbrytaren och svajbojar

Vakant
Arbetsledare projekt
Benny Björkman
Miljöombud
Magnus Tesch
Arbetsledare brygga väst


Vakant
Arbetsledare hus och mark