Styrelsen och funktionärer

Styrelsen

Johan Eklund Ordförande info@sandvikensbatsallskap.se
Thomas Andersson, Ledamot
Jenny Bohlin, Suppleant
Mattias Söderman Sekreterare sekr@sandvikensbatsallskap.se
Jerry Sahlin, Ledamot
Mathias Berg, Suppleant
Tobias Hammarstrand Kassör kassor@sandvikensbatsallskap.se
Per Jameson,
Ledamot

Funktionärer

Magnus Carreman
Arbetsledare brygga öst

Vakant
Arbetsledare dyk
Ronnie Liljedahl
Arbetsledare piren, vågbrytaren och svajbojar

Vakant
Arbetsledare projekt
Benny Björkman
Miljöombud
Magnus Tesch
Arbetsledare brygga väst


Vakant
Arbetsledare hus och mark