Styrelsen och funktionärer

Styrelsen


Johan Eklund Ordförande info@sandvikensbatsallskap.se
TobiasHammarstrand
Tobias Hammarstrand Sekreterare sekr@sandvikensbatsallskap.se

Per Jameson Kassör kassor@sandvikensbatsallskap.se
ThomasAndersson
Thomas Andersson, Ledamot
siluette-man-1
Roger Edvardsson, Ledamot
siluette-man-1
Daniel Lord, Suppleant

Funktionärer

MaritaMalmqvist
Marita Malmqvist
RonnieLiljedal
Ronnie Liljedahl
Arbetsledare piren, vågbrytaren och svajbojar
siluette-man-1
Magnus Tesch
Arbetsledare brygga väst
siluette-man-1
Christer Hultqvist
Arbetsledare brygga öst
siluette-man-1
Vakant
Arbetsledare projekt
siluette-man-1
Vakant
Arbetsledare hus och mark
siluette-man-1
Vakant
Arbetsledare dyk
BennyBjorkman
Benny Björkman
Miljöombud