Regler

Ny medlem i Sandvikens Båtsällskap

Alla medlemskap i Sandvikens Båtsällskap söks genom att registrera sig på Svenska Båtunionens registreringstjänst.

När registreringen har skickats in så får du en bekräftelse via epost från båtklubben. Beslut om medlemskap fattas vid klubbens nästa styrelsemöte. I bekräftelsen får du uppgift om när klubbens styrelsemöten sker (vanligen andra tisdagen alla månader utom juli, aug. och dec.) och hur många medlemmar som står i kö för båtplaster.

När styrelsen har fattat beslut om inträde i båtklubben så får du med epost ett välkomstbrev med information om klubben och ditt medlemskap, ditt medlemsnummer och din faktura på klubbens avgifter. Tilldelas du båtplats får du också uppgift om platsnummer, annars får du bekräftelse om aktuell köplats. Du får också uppgift om hur du hämtar det obligatoriska hamnklistermärket som ska finnas synligt på din båt om du har båtplats i hamnen.

Utebliven betalning

Fakturan från Sandvikens Båtsällskap kommer under februari och har sista betalningsdag 31 mars. Om fakturan inte är betald vid förfallodagen så kommer ditt medlemskap att avslutas och din båtplats fördelas till en annan medlem. Detta gäller samtliga medlemmar, nya som gamla.

Fördelning av båtplatser

För att en medlem ska tilldelas en båtplats måste man f.n. stå i kö och för att stå i kö måste man ha betalt inträdesavgift och årsavgift. Plats i köer bestäms av när du meddelat intresse av båtplats, strikt enligt ansökningsdatum. Detta gäller samtliga medlemmar, nya som gamla. Då båtplatser blir lediga så fördelas de enligt köordningen. Det kan dock uppträda fall då lediga platser inte är anpassade för nästa båt i kön. Bryggchef/områdeschef har då rätt tilldela plats till nästa lämpliga båt i kön. Platser för vinteruppläggning fördelas i första hand till de som har sommarplats i hamnen, men i övrigt enligt ovan.

Tillfälligt upplåtande av båtplats till annan medlem      

Om man inte har behov av sin båtplats under en längre tid av säsongen kan man upplåta den till annan medlem och få 500 kronor i rabatt på platsavgiften. Intresse av att upplåta plats till annan medlem anmäls alltid till respektive bryggchef/områdeschef. Den upplåtna platsen fördelas då enligt rutinen för fördelning av båtplatser. Bryggchefen meddelar vilken medlem som kommer att disponera platsen till den som upplåter sin plats.  Den som lånar platsen faktureras av klubben.

I och med att man tackat ja till att hyra platsen för säsongen har man även godkänt att deltaga på arbetsdagarna eller utföra arbete åt klubben annan tid.

Disponering av upplåtna platser gäller säsongsvis och några garantier för kommande år finns inte. Medlem som lånar plats behåller givetvis sin köplats för ordinarie båtplats.

Gäller lån av plats för enstaka dagar kostar det 100 kr/dygn, ni måste kolla med bryggansvarig att det är okej innan.

Arbete för klubben

Klubbens skötsel bygger på ideellt arbete. Medlemmar som vill vara med och bidra till klubbens skötsel kan anmäla detta vid årets början. Anmäler man inte intresse av att arbeta för klubben så kommer man med vårens faktura debiteras 500 SEK för utebliven arbetsinsats. De medlemmar som har anmält intresse av att utföra arbete men som inte under säsongen inte noterats för någon utförd insats debiteras för utebliven arbetsinsats till hösten. Det åligger medlemmen att själv visa intresse för att göra arbetsinsats om man inte kallas av bryggchef/områdeschef.