Medlemsinformation

Som medlem och inloggad på hemsidan hittar du information från Sandvikens Båtsällskap som inte finns tillgänglig för alla. Använd menyn ”För medlemmar” för att hitta informationen.

Du mer information på hemsidan när du är inloggad som medlam. Använd menyn ”För medlemmar” för att hitta:

  • Dokument (Styrelseprotkoll, årsmötesprotokoll, instruktioner, medlemslistor etc.)
  • Kontaktuppgifter till styreslen och funktionärer
  • Formulär för anmälan till köer och ändringar av uppgifter

Kontaktuppgifter

Östra bryggan
Magnus Carreman
Tel: 0709622085
E-post: magca515@gmail.com

Västra bryggan
Magnus Tech
Tel: 0705213678
E-post: magnus.tesch@skanska.se

Piren, vågbrytaren och bojar
Ronnie Liljedahl
Tel: 0708812330
E-post: ronnie@impulslarm.se

Styrelsen och funktionärer
Johan Eklund, Ordförande
Tel. 0702603472
E-post: info@sandvikensbatsallskap.se

Per Jameson, Kassör
Tel: 0708392180
E-post: kassor@sandvikensbatsallskap.se

Jerry Sahlin, Sekreterare
Tel: 0707226971
E-post: sekr@sandvikensbatsallskap.se

Johan Winell, Revisor
Tel: 0708191186
E-post: johan.winell@gmail.com

– ,Sammankallande Valberedningen
Tel:
E-post: