Kalendarium 2022

Kalendarium för säsong 2022:s aktiviteter.

Januari

Februari

13 Februari Styrelsemöte

Planering av båtplatser för säsongen 2018

Mars

Avisering av avgifter för 20

Under början på mars kommer fakturor för årsavgifter, brygg-, strand-, och bojplatser skickas ut.

21 Mars Styrelsemöte

Utskick av avier för inbetalning av årsavgifter och båtplatser. Betalning ska vara inbetald senast den 31 Mars 2018.

April

17 April Styrelsemöte

Maj

14 maj Sjösättning

21 Maj Arbetsdag våren

I år kommer det arrangeras en gemensam arbetsdag för alla medlemmar med båtplats. Vi behöver några gruppledare som kan leda en mindre grupp och ansvara för att utföra några uppgifter under dagen. Vi samlas kl 8 vid klubbhuset. Mer information kommer skickas ut.

Juni

13 Juni Styrelsemöte

Juli

Verksamheten har uppehåll under juli månad.

Augusti

September

29 September Upptagning

Oktober

13 Oktober Arbetsdag höst

20 Oktober Upptagning av bojar och bommar

27 Oktober Upptagning av bojar och bommar

November

December