Hamnen i Sandviken

Båtplatser

Sandvikens Båtsällskap har idag 70 st bryggplatser med akterbojsförtöjning för båtar med max totalvikt 750 kg, 14 platser med akterbojsförtöjning mot stenpiren för lite större båtar och 16 platser på den flytande vågbrytaren med Y-bommar. Samt 16 st stranduppdragsplatser för mindre båtar. Utöver det finns ett halvdussin svajbojar.

De största båtar vi kan hantera är 9-10 ton, lite beroende på båtens utformning.

Sjösättningsramp

Det finns en sjösättingsramp i direkt anslutning till piren. Rampen kan utnyttjas för såväl medlemmar som icke medlemmar.

Avgift för rampen för icke medlem är 50:-/gång (ner/upp), betalas kontant på plats eller med Swish till telnr 1230878421.

Klubbhuset

Längst in på klubbområdet finns Sandvikens båtsällskaps klubbhus. I detta hålls möten, föreläsningar, praktiska workshops, utbildningar och ibland någon klubbfest.

Under vintertid fungerar klubbområdet som vinteruppläggningsplats för c:a 15 båtar.

 

Camping och gästbrygga

I direkt anslutning till Sandvikens båtsällskaps hamnområde finns camping, hantverksby, restauranger och gästbrygga med 7 båtplatser. Det finns också täta bussförbindelse till Kolmårdens Djurpark och Norrköping. Med bussen når du också på några minuter Kolmårdens station med tågförbindelser både norr och söderöver.

Se även karta med flygfoto på Google Maps.

I hamnen finns en gästbrygga som drivs av Norrköpings kommun. Services så som toaletter, duchar etc finns på Campingen, First Camp .