Bli medlem

 Din väg till medlemskap i SBS Kolmården

  1. Registrera dig genom att klicka på knappen nedan som tar dig till Svenska båtunionens medlemssida. 
  2. Om du ännu inte köpt båt, ange de mått på båten du tänker köpa!
  3. Styrelsen tar beslut om nya medlemmar 2:a tisdagen varje månad
  4. Sekreteraren kontaktar dig för att meddela utfall från styrelsens beslut
  5. Vid godkänt medlemskap skickar sekreteraren ett epost med dina medlemsuppgifter samt faktura
  6. Ta kontakt med ansvarig för din båtplats och hämta det obligatoriska hamnklistermärket som ska finnas synligt på din båt om du har båtplats i hamnen.

Om du har frågor kring din ansökan eller befintliga köer för båtplatser, kontakta sekreteraren på epostadressen sekr@sandvikensbatsallskap.se.

Kö till båtplats

För att stå i kö för en båtplats måste man vara medlem. Som medlem får man tidningen Båtliv sex gånger per år samt att man gratis får nyttja sjösättningsrampen.

Just nu har vi i Sandvikens Båtsällskap kö till att få båtplats vid bryggorna, vågbrytaren och piren. Ungefärlig kötid för båtplats är ca 1-2 år. För större båtar över 750 kg är kötiden längre än så.

Avgifter

Se information om aktuella avgifter här.