Anmälan till kö för Y-bom

Y-bommar

Y-bommar är ett pågående projekt som berör i steg ett brygga väst och i framtiden kanske även brygga öst. Brygga väst har under våren 2017 fått ca 24 platser med Y-bom.

Genom att anmäla sitt intresse kan man placera sig som medlem i kön för Y-bommar. När fler Y-bommar kommer på plats så prioriteras om möjligt de medlemmar som har anmält intresse.

Anmälan är bindande och innebär att du ställer dig i kö för en plats med Y-bom och betalar då 500 SEK extra för din plats. För att ha en säker och bra fördelning av platserna kommer bryggchefer kommer ha rätt att handplocka vilka båtar som får platserna. Vissa båtar kan behöva byta plats allt efter som utbyggnaden sker av y-bommar.

Kölista

Uppdaterad 2017-04-23

Könr MedlemsNr Medlem
1 429 Johansson Anders
2 589 Waardahl Lars
3 742 Sjöberg David
4 774 Joachimsson Jan
5 783 Hellsten Anders

Anmälan

    Ditt namn (obligatorisk)

    Ditt medlemsnummer

    Din epost (obligatorisk)

    Jag har bryggplats på väst eller öst och önskar ställa mig i kö för att få en plats med Y-bom.


    Meddelande