Höstens upptagning och arbetsdagar!

Hösten närmar sig med stormsteg och därmed går även båtsäsongen in i nästa fas. 

  • Den 9 oktober sker den gemensamma upptagningen av båtar.
  • Den 16 oktober tas bojar och y-bommar upp på pir och vågbrytare. Bryggansvarig kallar separat till detta. Önskar du ligga kvar vid piren efter upptagning tar du kontakt med bryggansvarig.
  • Den 23 oktober är det dags för höstens arbetsdag. Samling kl 8.30 vid klubbstugan.

Agendan för arbetsdagen innehåller bland annat klippning av buskar, klippning gräs, rensning av stranden, klippning av häck, kratta ut resterande jorden på tomten mm.  Har du redan genomfört din arbetsplikt eller valt att avstå arbetsplikten behöver du inte delta men du är självklart välkommen ändå! Ta gärna med trimmer, häcksax och röjsåg om du har tillgång till detta.

I samband med arbetsdagen sker även iordningställande av bryggorna inför vintern. Bryggansvariga kallar separat till detta. Önskar du ligga kvar efter den 23:e tar du kontakt med bryggansvarig.

Väl mött!