Vill du prova att segla optimist?

Vi anordnar seglingar en gång i veckan med början i slutet på maj månad och fram till midsommar.

Vi fortsätter i början av augusti och har avslutning i mitten av september.

Du skall kunna simma 200m och ha flytväst på dig.

Om Du är intresserad, tag kontakt med:

Mats Winell Tel. 070-8751847 eller mail: mats.winell@gmail.com

Hans Levander Tel.070-6398620 eller mail: hglevander@yahoo.com