Arbetsdagar våren 2017

Arbetsdagar våren 2017 är uppdelade på två dagar. Den 29:a April för de medlemmar med båtplats på västra och östra bryggan. Samt den 22:e April för de medlemmar med båtplats på Piren och vågbrytaren.

För att på ett så bra sätt som möjligt planera och genomföra arbetsdagarna. Så är målsättningen att skapa arbetslag för våren och hösten. Respektive bryggchef (väst, öst och piren) samt arbetsledare för hus och tomt kommer att kalla de medlemmar som har båtplats på respektive.

Respektive bryggchef/arbetsledare skapar två arbetslag, ett för vår och ett för höst. Hänsyn kommer i största mån tas till de som redan nu har önskat när de kan vara med. Bryggcheferna/arbetsledarna kommer att från och med idag kontakta medlemmarna.

Om du inte anmält när du önskar delta på arbetsdag, anmäl detta i formuläret på denna sida.

Lämna ett svar