Information om arbetsdagar 2017 och Y-bommar

Här följer information om samt anmälan till arbetsdagar under 2017. Samt även information om hur du anmäler dig till kön för Y-bommar.

Arbetsdagar
Klubbens skötsel bygger på ideellt arbete. Medlemmar som vill vara med och bidra till klubbens skötsel kan anmäla detta vid årets början.
Anmäler man inte intresse av att arbeta för klubben så kommer man med vårens faktura debiteras 500 SEK för utebliven arbetsinsats. De medlemmar som har anmält intresse av att utföra arbete men som inte under säsongen inte noterats för någon utförd insats debiteras för utebliven arbetsinsats till hösten. Det åligger medlemmen att själv visa intresse för att göra arbetsinsats om man inte kallas av bryggchef/områdeschef.

Y-bommar
Anmälan till kö för Y-bom avser alla medlemmar som har plats på bryggorna väst eller öst. Y-bommar kommer att byggas, ca 20 st, under våren 2017 på brygga väst. Anmälan är bindande och innebär att du ställer dig i kö för en plats med Y-bom och betalar då 500 SEK extra för din plats. För att ha en säker och bra fördelning av platserna kommer bryggchefer kommer ha rätt att handplocka vilka båtar som får platserna. Vissa båtar kan behöva byta plats allt efter som utbyggnaden sker av y-bommar.

Viktigt, svar senast den 25 Februari!
Anmälan till arbetsdagar 2017 och Y-bommar senast den 25 Februari: https://www.sandvikensbatsallskap.se/anmalan-arbetsdagar-och-till-ko-for-y-bommar/

Lämna ett svar