Datum spikat för Vårfest!

Datum för vårens fest är spikat från festkommitén, den 28:e Maj 2016. Boka upp det i kalendern, mer information om aktiviteter och tider kommer inom kort.

Lämna ett svar