Planering av båtplatser för året 2016

I början på mars kommer planering av båtplatser ske för året 2016. Detta innebär att ansvariga i båtsällskapet för bryggorna går igenom alla tilldelade platser. Uppdatering av uppgifter och eventuell omplanering sker. Samt att medlemmar som står i kö plockas in där det finns platser tomma.

Från styrelsen kommer information gå ut till alla som berörs av någon ändring eller som står i kö om eventuell tilldelning av plats eller ev. köplats.

När planeringen är klar kommer även årets avgifter att faktureras till medlemmarna. Detta kommer i år ske via epost med PDF-faktura. Vi kommer även att påminna när vi skickat fakturorna via SMS så att ingen faktura inte kommer fram.
Använd formuläret ”Uppdatera mina uppgifter” om ni vill ändra några kontaktuppgifter.

Mvh
Tobias, Sekreterare

Lämna ett svar