Båtåret 2016 har börjat!

Hej bästa SBS:are,

Båtåret 2016 har börjat och även om isen ligger vit på Bråviken så börjar fortare än vi tror vårrustningen och därefter är det sjösättning.

Planeringsarbetena i klubben är också på gång och viktiga underlag för planeringen är att vi har uppdaterade båtplatsbehov till den 31 januari.  Vi vill därför be er att innan 31/1 gå in på www.sandvikensbatsallskap.se (bli medlem) och uppdatera förändringar (ändrade kontaktuppgifter, förändring av båtplatsbehov, ev. uppsägning av medlemsskap etc.)

Under februari kommer vi planera för båtplatserna och vi räknar med att skicka ut platsbesked och fakturor i början av mars med förfallodatum den 31/3.

Vi har historiskt haft problem med att ändrat platsbehov etc inte anmälts till 31/1, vilket lett till utställda fakturor för platser som inte önskats och det skapar därmed mycket arbete för klubben helt i onödan.

Vi har också tyvärr haft problem med att önskade platser och medlemskap inte betalts till förfallodagen, vilket lett till att påminnelser fått skickats både en och två gånger.

Denna situation är inte acceptabel och SBS kommer därför att sälja de fakturor som inte är betalda till 5/4, och reglering av dessa sker då utanför SBS.

Vi ber er därför att tänka över ert platsbehov till den 31/1 och anmäla det innan sista januari.

En del förändringar i båtägande och båtplatsbehov sker på våren, det är vi medvetna om, och detta kan vi hantera med kreditering om den utställda fakturan betalats.

För närvarande är det kö på båtplatser till hamnen (framför allt för de större båtarna på pir/vågbrytare) och för att behålla sin köplats är det viktigt att komma ihåg att man måste vara medlem i klubben.

Byten av båtplatser eller utlån av båtplats är inte tillåtna utan skriftligt beslut från hamnkaptenen och det gäller även utlån till gästande båtar sommartid.

SBS har en delvis ny styrelse för 2016:

Ordförande är Johan Winell – info@sandvikensbatsallskap.se

Sekreterare är Tobias Hammarstrand – sekr@sandvikensbatsallskap.se

Kassör är Johan Berg – kassor@sandvikensbatsallskap.se

Det kommer ett längre infobrev från styrelsen då säsongen närmar sig, vi har en del förändringar och aktiviter att informera om.

Under tiden är ni alltid välkomna att ställa frågor till styrelsen på: info@sandvikensbatsallskap.se

Med vänliga hälsningar
Styrelsen